Selasa, 09 Agu 2022
  • Tema Prestasi dapat menampilkan informasi dalam text berjalan

Hari: 19 Januari 2022

Pembukaan LDKS 2021- 2022 oleh Ketua Komite MTsN 5 Jakarta
Terbit : 19 Januari 2022

LDKS Tahun Pelajaran 2021-2022

LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN SISWA (LDKS) adalah salah satu kegiatan yang rutin diselenggarakan oleh Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Jakarta dengan..
KELUAR